OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

Turistika a nové chodníky

 

Okolie Starej Kremničky poskytuje aj ďalšie možnosti turistiky:

NOVÉ         MCH Podhradie žltá miestna TZT  Šášovské Podhradie - Slnečná stráň 
Začína pri múzeu hradu Šášov, pokračuje po miestnej komunikácii smerom k cestnej križovatke Šášovské Podhradie, popod diaľníčný nadjazd na Slnečnú stráň.
Dĺžka trasy v oboch smeroch  0:40 hod / 2,5 km
NOVÉ -  MCH Kotlište žltá miestna TZT  Slnečná stráň - Skalka - Stará Kremnička  vodojem - Stará Kremnička OÚ - Kotlište - Biskupská studnička.  Začína na Slnečnej stráni pri rieke Hron (pod dialničným nadjazdom) kde sa napája na NCH Šibeničný vrch, odtiaľ súbežne pokračujú obe trasy cez Skalku k vodojemu nad Starou Kremničkou, kde sa trasy rozdeľujú. MCH Kotlište odtiaľ klesá do obce pri Obecný úrad, kde sa napája na NCH Kamenica a súbežne pokračuje cez obec popri cintoríne, pomníku SNP, kostole, škole, na horný koniec obce. Tu sa oddeluje od NCH Kamenica, pokračuje smerom doľava ku píle Rajčan na Kotlište (oddychová zóna obce, kde je možnosť opekania, posedenia si v altánkoch, súčasťou je aj detské ihrisko preliezačky, hojdačky). Odtiaľ pokračuje popri Chrásťovej ku Biskupskej studničke.
Dĺžka trasy v oboch smeroch je 2:10 hod. / 6,5 km
MCH Podskalka žltá miestna TZT Biskupská studnička - Lutila. Od Biskupskej studničky trasa pokračuje súbežne s MCH Klapa zelená miestna TZT  smerom do Žiaru nad Hronom, na rázcestí Podskalka trasa odbočuje doprava smerom na Lutilu.
Dĺžka trasy v oboch smeroch je 0:50 hod. / 3 km

Pri Biskupskej studničke je križovanie s MCH Klapa zelená miestna TZT  Žiar nad Hronom - Šibeničný vrch - jazierko Slobodné.

Spojením MCH Podhradie - MCH Kotlište - MCH Podskalka vznikla nová turistická trasa Šášovské Podhradie - Skalka - Stará Kremnička - Kotlište - Biskupská studnička - Lutila.
Zaujímavosťou trasy je, že prepojila 3 náučné chodniky - NCH Hrad Šášov, NCH Šibeničný vrch a NCH Kamenica. Zároveň výhodne prepojila Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy.
Dĺžka trasy v oboch smeroch je 3:40 hod. / 12 km

NOVÉ - MCH Rampa modrá miestna TZT Stará Kremnička - Pitelová a MCH Ostrá hora modrá miestna TZT  Pitelová - Jastrabá . Začína v Starej Kremničke pri Obecnom úrade (križovanie  MCH Kotlište žltej miestnej TZT   a NCH Kamenica ) odkiaľ pokračuje súbežne s chodníkom NCH Kamenica ku prameňu Grand, kde odbočuje po krátkom úseku popri ceste I. tr. č. 50 na lúku pod Kečkou. Po prechode lúky pokračuje lesom k žel. prejazdu (rampe), kde sa križuje s NCH Kamenica a pokračuje dlhým mierným stúpaním na horný koniec Piteľovej. (pozn. Trasa chodníka vedie po starej ceste, ktorá v minulosti  spájala Starú Kremničku a Piteľovú.) Z Pitelovej trasa ide popod Ostrú horu (cez fotovoltickú elektráreň) do Jastrabej, kde končí pri zastávke BUS - družstvo a napája sa na modrú TZT 2660
Dĺžka trasy v oboch smeroch je 2:20 hod. / 7 km

Náučný chodník Šibeničný vrch , ktorý prechádza z časti aj chotárom obce. Je to okružný chodník, ktorý začína a končí v Žiari nad Hronom, pri Lutilskom potoku. Trasa prechádza cez Šibeničný vrch (381 mnm), popri vodojeme nad Starou Kremničkou (križovanie so žltou miestnou TZT "Kotlište" ), cez Skalku (413 mnm) pokračuje na Slnečnú stráň a končí pri Lutilskom potoku.

Dĺžka trasy v oboch smeroch je 3:00 hod. / 8 km

Viac informácií o náučnom chodníku Šibeničný vrch... 


MCH Klapa zelená miestna TZT Žiar nad Hronom - Šibeničný vrch - Biskupská studnička - Dolná Klapa - jazierko Slobodné. Chodník začína pri Lutilskom potoku súbežne s NCH Šibeničný vrch pokračuje na Šibeničný vrch. Zo Šibeničného vrchu (Šibenicný vrch - rázcestie) pokračuje ku Biskupskej studničke s pokračovaním na Dolnú Klapu (657 mnm, výhliadkový vrch) a k jazierku Slobodné. Trasu Dolná Klapa - jazierko Slobodné neodporúčam použiť z dôvodu ťažby v kameňolome a rozjazdenú časť chodníka v okolí kameňolomu pod Dolnou Klapou. K jazierku Slobodné je možné sa dostať od Biskupskej studničky dolnou trasou cez Úkladný jarok.

Dĺžka trasy v oboch smeroch je 2:50 hod. / 8 km

Od jazierka Slobodné je možné pokračovať po MCH Slobodné modrej miestnej TZT , súbežne s MCH Bartoška žltou miestnou TZT na Krížne cesty - križovanie s  modrou TZT 2619 , s pokračovaním po modrej TZT  smer Slaská, Kosrín alebo Horná ves, Kremnica. Po  MCH Bartoška žltej miestnej TZT  do Bartošovej Lehôtky.

MCH Bartoška: Dĺžka trasy v oboch smeroch je 1:20 hod. / 4 km


Bartošova Lehôtka - PP Jastrabská skala - Jastrabá

Žltá TZT  z Bartošovej Lehôtky (390 mnm) na vrchol Jastrabskej skaly (683,5 mnm) s výhľadom na šíre okolie. Trasa je mierne náročná, s niekoľkými prudkými stúpaniami 

Dĺžka trasy na Jastrabskú skalu je 1:15 hod., opačne 0:45 hod.  / 2 km

NOVÉ - MCH Jastrabská skala červená miestna TZT , Jastrabská skala - Malá skala - Jastrabá (žel. zast., začiatok modrej TZT 2660 )

Dĺžka trasy v oboch smeroch je 0:40 hod. / 2 km


Hrad Šášov - (Šášovské Podhradie ) a okolie

Modrá TZT 2667  Žiar nad Hronom (žel. stanica) - Šášovské Podhradie - sedlo Kráľov stôl - Žakýlske pleso - Podhorie - Banská Štiavnica
 
Zelená TZT 5531  Šášovské Podhradie  - vrch Suť - Demian - Hronská Dúbrava

NOVÉ - Okruh okolo Šášova - zelená TZT 5531  Šášovké Podhradie - hrad Šášov - Suť  po krátkom zostupe z vrchu Suť sa pripája MCH Šášov zelená miestna TZT , ktorý vedie späť cez Husárovú dolinu do Šášovského Podhradia.

Dĺžka trasy v oboch smeroch je 2:10 hod. / 6 km

Náučný chodník Hrad Šášov : Žel. stanica Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska, kostol - Ladomerská Vieska, kaštieľ - Šášovské Podhradie, múzeum - hrad Šášov.

Dĺžka trasy v oboch smeroch je 1:30 hod. / 3,5 km


Informácie o turistike v okolí Starej Kremničky si môžte pozrieť na stránke I - Stredné Pohronie: Nové / obnovené turisticke trasy , Kremnické vrchy a Kremnické vrchy JZ