OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

2. Osobnosti‚ tradície

Tradície a zvyky...na stránke sa pracuje

Tradičný fašiangový sprievod cez našu obec... (foto F. Kovár)

... a pochovávanie basy (foto M. Sásik)


Stavanie Máje


*