OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

Hospodársky rozvoj

Prehľad výstavby v obci:

 • 1939 - 1941 bola vykonaná elektrifikácie obce
 • 1945 postavené prvé futbalové ihrisko Na pažitiach
 • 1950 v obci bol vybudovaný miestny rozhlas, prvé verejné osvetlenie, uskutočnila sa regulácia potoka tečúceho stredom obce (pod dnečným parkom)
 • 1951 bolo postavené ihrisko v lokalite Kúty
 • 1953 - 1954 výstavba kultúrneho domu, ktorý bol slávnostne otvorený 24. 5. 1954.
 • 1958 bol postavený obchod Jednota
 • 1963 vyasfaltovanie hlavnej cesty cez obec
 • 1963 - 1969 bol postavený cestný obchvat obce zo Žiaru nad Hronom do Kremnice (poza obec)
 • 1965 rekonštrukcia el. siete s vybudovaním nového transformátora pri JRD
 • 1968 rekonštrukcia miestneho rozhlasu, postavenie pohostinstva pri cintoríne
 • 1969 - 1973 výstavba verejného vodovodu
 • 1970 - 1972 výstavba materskej školy
 • 1973 vybudovanie parku na prekrytom potoku cez obec
 • 1974 - 1976 výstavba Domu smútku
 • 1976  rekonštrukcia el. siete, a postavenie novej trafostanice na Medziach
 • 1977  bola postavená fontána pred kostolom
 • 1977 - 1981  výstavba  Domu služieb
 • 1977 - 1981  výstavba motorestu Zlatý potok a chatovej osady pri motoreste
 • 1981 - 1986 stavba telocvične a prepojenia so školou