OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

Osobnosti obce

Významné osobnosti - obyvatelia obce, ktorí získali do roku 1955 vyššie vzdelanie.

Záujem o získanie vyššieho vzdelania bol malý, nakoľko to nedovoľovali majetkové pomery rodičov detí. Napriek tomu viacerí občania získali maturitu prípadne vysokoškolské vzdelanie.

Július Predáč (1914 – 1993) Navštevoval gymnázium vo Zvolene a v Košiciach, kde v r. 1934 aj zmaturoval. V r. 1935 - 1939 študoval v Brne na Masarykovej univerzite odbor chémiu. V obci sa zaoberal výrobou liehu a francovky Fatra (1939 - 40). V rokoch 1940 - 1948 žil v Kremnici.
Mikuláš Bugár nar. 9.12.1920, vyštudoval na gymnáziu v Kremnici, kde aj maturoval (1939). Po maturite odišiel do Bratislavy na Poštový úrad. Od r. 1945 pracoval na Povereníctve pôšt v Bratislave,  neskôr ako režisér ČS rozhlasu.
Ľudovít Krajčí 1922 – 1988 vyštudoval v Kremnici, pracoval ako úradník na ONV.
Ing. Emil Hudec 1929 – 1970 vyštudoval v Košiciach, bol prvým inžinierom v obci.
Ing. Bohumil Hanzel nar. 16.1929 vyštudoval v Bratislave, pracoval ako profesor v Bratislave.
Ing. Ján Kašša nar. 27.2.1930 vyštudoval v Nitre, pracoval na Okresnom úrade v Nových Zámkoch.
Ľudovít Reck 1920 – 1982 vyštudoval v Turčianskych Tepliciach, pôsobil na juhu Slovenska, potom učil v Žiari n./H.
Ján Šimko 1923 – 1970 vyštudoval v Bratislave, pracoval u Baťu vo Svite a na ČS veľvyslanectve v Bagdade.
Metód Rudnay 1923 – 1995 vyštudoval v Kremnici, pracoval na Notárskom úrade na juhu Slovenska, neskôr úradník v Kremnici.
RNDr. Anton Hanzel 1932 – 1962 vyštudoval v Bratislave, založil obecnú kroniku, tragicky zahynul vo Vysokých Tatrách ako horolezec.
Štefan Vincenc nar. 21.11.1932 vyštudoval v Bratislave, učil ako profesor v Banskej Bystrici.