OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

Historické dokumenty

Požiar v obci 29. 5. 1931

poslanecká sněmovna Národní Shromáždení Republiky Československé 1931.

III. volební období.
4. zasedání.
 

Návrh

posl. Antona Šaláta a druhov,

aby sa urýchleno poskytlo podpory pohorelcom v obci Kľaku, okres Nová Baňa a v obci Stará Kremnička, okres Kremnica.

Dňa 15. mája t. r. utrpely v Kľaku požiarom škodu tieto obyvateľky: vdove Anne Trvalcovej, majúcej 8 člennú rodinu, zhorel domec a všetko, čo bolo v ňom, taktiež vd. Marii Pilcovej a Karoline Pilcovej.
Menované i so svojimi rodinami sú v krajnej biede, lebo ani movitého ani nemovitého majetku nemajú, len ako osadníčky požívajú mesačne asi 30 Kč penzie od štát. lesného riaditeľstva v Žarnovici. Ich škoda sa odhaduje spolu asi na 30 tisíc Kč.

Dňa 29. mája 1931 utrpeli v Starej Kremničke požiarom škodu títo:

1. Štefan Hudec, majúci 9 detí, utrpel škodu do 20.000 Kč,
2. Jozef Hudec, majúci 5 detí a 2 siroty vnúčatá, utrpel škody do 15.000 Kč,
3. Rim. kat. ľudová škola, udržiavaná politickou obcou Stará Kremnička, utrpela škody do 30.000 Kč,
4. Jozef Hanus, majúci 3 deti, utrpel škodu do 20.000 Kč,
5. Ján Puliš, majúci 5 detí, utrpel škody do 10.000 Kč,
6. Maria Sklenková, majúca 7 detí, utrpela škody do 45.000 Kč,
7. Rozália Mikušová, majúca 1 dieťa, utrpela škody do 7.000 Kč,
8. Michal Hudec, mavší prichystaný všetok stavebný materiál k novostavbe, utrpel škody do 7.000 Kč,
9. Gregor Môc utrpel škody do 5.000 Kč.

Obyvatelia Starej Kremničky popri biednom poľnohospodárení svojom živia sa väčšinou chodením na sezonné roboty, čo ovšem tohto roku malé výhľady zárobkové im poskytuje. Výšmenovaným popri domčekoch zhorelo všetko šatstvo, domáce i hospodárske náradie, takže sa nachádzajú v stave najväčšieho zúfalstva.

Podpísaní preto navrhujú:
1. aby vláda dala požiarové škody v obci Kľaku (okres Nová Baňa) a v Starej Kremničke (okres Kremnica) čím prv vyšetriť,
2. aby pohorelcom poskytla rýchlej núdzovej podpory,
3. aby ďalšou finančnou podporou umožnila pohorelcom znovu vybudovanie stavísk, nadobudnutie si šatstva a zariadenia domáceho i hospodárskeho,
4. aby poškodencom uľavila na daniach.

Po stránke formálnej nech je tento návrh pridelený výborom: zemedelskému a rozpočtovému.

V Prahe, dňa 23. júna 1931.

Šalát,

Grebáč-Orlov, Hlinka, dr. Tiso, dr. Fritz, Čuřík, Danihel, dr. Gažík, dr. Labaj dr. Mederlý, Galovič, Mojto, Onderčo, dr. Polyák, dr. Pružinský, dr. Ravasz, Sivák, Slušný, Suroviak, Gajda, Fritscher, dr. Petersilka.

zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t1292_00.htm