OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

1.2. Staré fotografie

Doplňte fotogalériu starých fotografií Starej Kremničky...  infostrednepohronie@azet.sk

    minulosť                                                                               súčasnosť (foto F. Kovár)

Brigáda pri úprave okolia pamätníka SNP v Starej Kremničke 22. 4. 1972 - Budovanie parku. Fotografiu venoval R. Kafka

 

 


 

Pomník SNP a obetiam 2. svetovej vojny, bol postavený v roku 1969. Foto vľavo je z roku 1973.

 

 


Pôvodné budovy na zastávke boli postavené v roku 1872 v strmom svahu Kamenice na vysokých oporných múroch. Bohužiaľ, po zrušení personálneho obsadenia zastávky rýchlo padli za obeť menej kultúrnej zložke nášho národa a dnes sú už vyložene nebezpečné. ŽSR ich plánuje (včítane výhybiek a 2. koľaje) zlikvidovať, pretože na opravu nemá peniaze. To sa plánuje už dosť dlho bez toho, aby sa začalo, pretože ŽSR nemá peniaze ani na likvidáciu. (staré foto MDC ŽSR)


Tunel Kečka (v historických materiáloch „Käčka“). Razený bol v pevnom ryolitovom kameni (pravdepodobne výplň sopečnej dutiny – dajka), takže po výstavbe v roku 1872 ostalo 136 m tunela bez obmurovky (včítane východového kremnického portálu). Až v rokoch 1954 až 1970 sa tunel kompletne dobetónoval. Pritom sa na východnej strane v rokoch 1956 - 60 predĺžil o 35 metrov a vznikol tak portál s plášťom viditeľným aj z cesty v doline. Vchodový portál pri pamätnej tabuli je pôvodný kamenný. Zaujímavosťou je, že hoci kremnické tunely nie sú tak zavodnené, ako harmanecké (ktoré boli razené vo vodonosných vápencoch), pred Kečkou bola v skalnom výlome zachytená pramenná jímka (po predĺžení tunela bola upravená v tuneli do šachty). Súčasná dĺžka tunela je 338,30 m. (staré foto Ľ. Tomášik)


13. 9. 2009 pri príležitosti 65. výročia SNP a rekonštrukcie bojov s použitím rekonštruovaného pancierového vlaku Štefánik, bola pri tuneli osadená pamätná tabuľa. Na tomto mieste, v SNP prvý krát zasiahol do bojov pancierový vlak Štefánik, ktorý bol vyrobený vo Zvolene. (staré foto Múzeum SNP BB)


Železničný priepust v km 237,464 (laikmi považovaný za tunel pod traťou) bol postavený v roku 1872 pri výstavbe trate. Vzhľadom na to, že sa tieto priepusty budovali v strmších horných častiach dolín, ktoré trať prekonávala vysokými násypmi, museli mať solídnu stavbu. Na to, že tento priepust (dlhý 69,60 m, vysoký 2,40 m, široký 2,00 m, presypávka pod koľajou vysoká 10,30 m) má takmer 140 rokov, je vo veľmi dobrom stave. Vzhľadom na jeho rozmery sa dá predpokladať, že slúžil nielen pre odvodnenie občasného vodného toku, ale aj pre povozy. Priecestie sa vybudovalo až potom, keď šírka priepustu lesným hospodárom prestala vyhovovať. (staré foto R. Kafka)


 

Kultúrne vystúpenie miestnych obyvateľov (foto R. Kafka)

 

 

 


Budova školy bola postavená v roku 1933 na mieste pôvodnej školy, ktorá v roku 1932 vyhorela. postupnými prístavbami získala dnešnú podobu. (staré foto Š. Lupták)

 

 


Vľavo v pozadí budova obchodu Jednota, ktorá bola postavená v roku 1956, ešte bez parku. Obchod šlúži obyvateľom dodnes, obklopený parkom. (staré foto Š. Lupták 1968)

 

 


Na poli v strede fotky (vľavo) bol postavený v roku 1982 Dom služieb a ďalšie rodinné domy.  (staré foto Š. Lupták)

 

 

 


Štefan Kurať (prvý zprava) a jeho dom s obuvníckou dielňou. Obuvnícke remeslo vykonával v obci v rokoch 1930 - 1975. Zameriaval sa na šitie kapcov, čižiem a podrážok na obuv. Bol dobrý a uznávaný odborník. Dom stál na mieste, kde je dnes ČOV.

 


Kováčska dielňa - šmykňa bola postavená okolo roku 1840, na mieste kde dnes stojí pamätník SNP. Prvým kováčom v obci bol Plachta, druhý Kordík. Tretí kováč Jozef Krejči pôsobil do roku 1920, keď dielňu zdedil jeho syn Július Krejči, ktorý kováčske práce vykonával do roku 1975. 


Pohľady z Kamenice na Starú Kremničku (staré foto Š. Lupták)

Dolný koniec

Horný koniec

Stred obce