OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

1.1. Pamiatky

Prvý kostol Rozoslania apoštolov  bol postavený v roku 1674, v roku 1888 bol zničený pri požiari. Na jeho mieste bol postavený v r. 1890 nový kostol, ktorý bol zasvätený  Svätému Imrichovi a stojí dodnes. Od svojho vzniku až do r. 1776 patrila obec pod Ostrihomské arcibiskupstvo, potom bola začlenená pod novozriadené Banskobystrické biskupstvo.

 

Pri dome č. 112 sa nachádza NKP Vetracia šachta dedičnej (Ferdinaddovej) štôlne vedúcej z Kremnice s vyústením pri rieke Hron (pozn. toto vyústenie je súčasťou NCH Šibeničný vrch). Komín bol postavený v r. 1842, výška je 7 m a priemer 2 m.

 

 

V roku 1969 bol vybudovaný dôstojný pamätník obetiam II. svetovej vojny a SNP. V roku 2004 pri príležitosti 60. výročia SNP pribudla na ňom mramorová tabuľa s menami obetí II. svetovej vojny a so spomienkou na 25 obetí I. svetovej vojny.

 

 

Železničká zastávka Stará kremnička postavená v roku 1872. Dnes už opustené chátrajúce a rozpadajúce sa budovy. ŽSR ich plánuje (včítane výhybiek a 2. koľaje) zlikvidovať, pretože na opravu nemá peniaze.