OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

Školstvo a kultúra

Začiatky vzdelávania v našej obci siahajú do rokov 1845-1852, kedy sa začalo s laickým vyučovaním. Prvým laickým učiteľom bol obuvník Očkaj. Nemal žiadne vzdelanie, na vojne sa naučil čítať a písať a tieto svoje vedomosti odovzdával deťom z obce.
 
V r.1852 bola oficiálne založená škola. Spočiatku sa vyučovalo v súkromných domoch, nakoľko nemala vlastnú budovu. Takto to bolo až do r.1862, kedy bola postavená školská budova. Prvým učiteľom bol Jozef Trangoš, ktorý vyučoval po slovensky a pôsobil tu 35 rokov.
 
Od r.1880 bola do škôl postupne zavádzaná maďarčina, od r. 1907 bola už povinným vyučovacím jazykom, slovensky sa mohlo vyučovať len náboženstvo. V našej škole sa po slovensky vyučovalo do r. 1902.
 
V školskom r. 1918/19 mala naša škola 1 triedu s 94 žiakmi. V šk. r. 1930/31 bola zriadená druhá trieda. Vyučovalo sa však striedavo, nakoľko škola mala len jednu triedu.
 
29. máj 1931 bol pohromou pre obec a školu. V susedstve školy vypukol požiar, ktorý zachvátil aj školu a škola vyhorela. Do konca školského roku sa vyučovalo vo voľnej prírode. Vyučovanie od  šk. r. 1931/32 prebiehalo v súkromnom dome, až do postavenia novej školy v januári 1933.
 
V šk. r.1932/33 bolo v dvoch triedach 135 žiakov. Od 1.apríla 1936 boli v škole tri triedy s 8 postupovými ročníkmi. Z dôvodu vysťahovalectva sa v r.1937 počet žiakov veľmi znížil a k 1.9.1937 bola tretia trieda zrušená.
 
V školskom r. 1944/45 prišlo k prerušeniu vyučovania z dôvodu vojnových udalosti, ktoré sa odohrávali v obci. Do 2.októbra 1944 bola v škole ubytovaná povstalecká armáda. Po veľkých bojoch a obsadení obce Nemcami, bola v škole nemocnica pre nemeckých vojakov. Vyučovanie bolo nakrátko obnovené 20. 11. 1944, ukončené 10. 12. 1944, z dôvodu zriadenia nemeckého rozhlasu v škole. Po oslobodení obce boli v škole ubytovaní sovietskí vojaci až do 16. 4. 1945, kedy sa obnovilo vyučovanie.
 
Od 1.septembra 1946 boli 6., 7. a 8. ročník preradené do novozriadenej Štátnej meštianskej školy vo Svätom Kríži nad Hronom (Žiar nad Hronom). V obci ostali ročníky 1.-5. v dvoch triedach, spolu 76 žiakov.

Riaditelia školy od r. 1933:

  • Ondrej Revák 1933 - 1951
  • Vojtech Sklenka 1951 - 1959
  • Valéria Sklenková 1959 - 1963
  • Jozef Orolín 1963 - 1966
  • Ľudmila Ritterová 1966 - 1972
  • Michal Humený 1972 - 1987
  • Magdaléna Zaťková 1987 - 1991
  • Kveta Rozinová 1991 - 2004
  • Vladimíra Kubušová 2004 - 2010
  • Jarmila Kušpálová 2010 - do dnes