OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

Aktuality z výstavby NCH

Fotoreportáž z otvorenia NCH Kamenica. (pripravuje sa ...)


...a prišiel deň D - 4. 6. 2011, kedy sa oficiálne otvoril Náučný chodník KAMENICA (prvá etepa - turistický chodník, pokračovať bude druhá etapa a to vybudovanie informačných panelov). Autori a realizátori projektu F. Kovár a J. Filanda odovzdali starostovi obce Stará Kremnička symbolický kľúč od náučného chodníka. Chodník tak bol odovzdaný do užívania obyvateľom obce ako aj návštevníkom a turistom, ktorí majú záujem spoznať históriu a prírodu obce Stará Kremnička a jej okolia.


Zima na chodníku - december 2010 (foto J. Filanda, F. Kovár)


Počas letných brigád sa podarila celá trasa NCH spriechodniť, vyčistil a upravil sa chodník v celej dĺžke. Bolo vykonané aj turistické značenie, ktoré sa ešte dokončuje, vyrábajú sa smerové tabule, ktoré sa postupne budú inštalovať. V súčastnosti pripravujem aj podklady na informačné panely. Ďakujem všetkým, ktorí sa doteraz aktívne zapojili do projektu NCH Kamenica.   F. Kovár
Letné brigády na NCH KAMENICA

18. 9. 2010 ♦ Opäť práce na chodníku a povrchová úprava prameňa pred zimou, ale aj pozorovanie prírody

15. 9. 2010 ♦ Úprava a čistenie chodníka na Kamenici

5. 9. 2010 Úprava a čistenie najťažšieho a najkrajšieho úseku NCH (tunel Skalica - Kamenica)

29. 8. 2010 Značkovanie chodníka v obci

22. 8. 2010 Čistenie a úprava chodníka v úseku žel. zastávka - tunel Skalica

15. 8. 2010 Čistenie a úprava chodníka pod žel. zastávkou

 

1. 8. 2010 Čistenie a úprava chodníka v úseku prameň Kečka - prameň pod Kapustniskom

Čistenie starej studničky Pod Kapustniskom


22. 5. 2010 - Klub slovenských turistov Žiar nad Hronom zorganizoval turistickú akciu " Výstup na Kamenicu" ktorého cieľom bola prezentácia náučného chodníka. 

začiname pri OÚ lúky pod Kečkou popri napájadle prameň Kečka k tunelu Kečka
tunel pod tunelom pri tuneli Kečka popri studničke Pod Kapustniskom starý dub na Kamenici Žiarska kotlina z Kamenice