OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

5. Kamenica / vyhliadka / geológia

VYHLIADKA.

Vrchol Kamenice poskytuje jedinečnú panoramatickú vyhliadku v Žiarskom regióne. Na severe začína výhľadom na vysielač Suchá Hora, Kremnicu, Nevoľné. Pokračuje výhľadom na celú Žiarsku kotlinu v ktorej pozadí je pohorie Vtáčnik. Na juhu sa rozprestierajú Štaivnické vrchy so svojou dominantou, hradom Šášov alebo s pohľadom na dialničnú križovatku Šášovské Podhradie.

Geológia.

 

Z geologického hľadiska je okolie Starej Kremničky pestré. Nachádza sa tu využiteľná hornina travertín a limnokvarcity s ktorých sa vyrábali mlynské kamene, v blízkom okolí sa ťaží aj dnes využívaný bentonit.
Kamenica.
  Tvar a geologický obsah 525 mnm vysokého vrchu Kamenica nad Starou Kremničkou bol vytvorený pôsobením sopečnej činnosti v Kremnických horách, nie však bralá na západnom svahu Kamenice. Na formovanie reliefu juhozápadnej časti Kremnických hôr, kde patrí aj Kamenica, mali vplyv okolité stratovulkány vyprázdňovaním magmatického kotla, ako aj jazero v Žiarskej kotline, vytvorené vodami Starohrona. Vyprázdňovanie magmy stratovolkánmi a tlak nahromadenej stuhnutej lávy na povrchu spôsobil prepad hmoty do útrob zeme (kremnický graben) kde vznikol pretlak a tekutá hmota bola vytláčaná štrbinami rozlámaných dosák na povrch, žeravá láva prechádzala vodnou vrstvou čím vznikalo jej spenenie. Proces prechodu lávy cez vodu dal podnet na vznik pemzových ryolitov v ktorých sa nachádzajú viditeľné dutinky aj na povrchu bralnatých skál Kamenice.  Bralá na Kamenici vznikli z vytlačenej lávy a dodnes si zachovali členitý a ostrý povrch.
  Do povrchu Kamenice zasiahol človek pri stavbe železnice Hronská Dúbrava – Vrútky v roku 1872. V hlbokých zárezoch železnice dobre vidieť skladbu hornín. Oproti stanici Stará Kremnička krásne vidieť ryolitové tufy. Hornú vrstvu tvoria hrubozrnné tufové brekcie. Vyššie po trati narazíme na ryolitový sopúch. S ryolitovými tufmi sa stretneme aj pri južnom ústi tunela Kečka. Striedajú sa tu horniny jemnozrnné s hrubozrnnými, v ktorých nachádzame obsidiálne bomby. Celý masív nad tunelom je vytvorený ryolitom. Na hornej strane  tunela, je z hľadiska geológie jeden z najkrajších úsekov, ktorý tvorí kontakt tufu s ryolitom.